• Názov
 • Pamäť
 • USB & Bluetooth®
 • Pripojenie úchytky
 • Kryt batérií
 • Tlaèidlá menu
 • Kalibračná doštička
 • Displej
 • LED kontrolky
 • Senzor osvetlenia
 • Stredové zarážky
 • Optika
 • Sériové číslo kalibrácie
 • Robustný

Výstup dát cez USB & Bluetooth® ElcoMaster®

BluetoothPrenos dát do PC, prístrojov,
iPhonealebo Android™ cezUSB alebo
Bluetooth® a okamžité
vytváranie protokolov v
software ElcoMaster®

Pamäť

40 000 meraní vr. dátumu a èasu;
až 2500 alfanumericky
pomenovaných súborov

Senzor okolitého osvetlenia

Zabudovaný senzor osvetlenia zaistí
dobrú èitate¾nos displeja i za
jasného svetla

Pripojenie úchytky

Chráni pred poškodením

LED kontrolky

Jasne èervené a zelené kontrolky
znaèia výsledok v
alebo mimo rozmedzia

Farebný LCD displej

Odolný proti poškriabaniu a rozpúšťadlám, zobrazí výsledky a grafy

Kalibraèná doštièka

Všetky doštièky so štítkom
automatického rozpoznania*
(RFID) pre automatickú kalibráciu
diagnostiku*

* O patent požiadané

Stredové zarážky

Viditeľne plastické, zaistia presné
umiestnenie pri
každom meraní

Sériové číslo kalibrácie

Sériové číslo a hodnoty lesku sú
na zadnej strane držiaka - bez nutnosti odobrať prístroj z doštičky

Optika

Elcometer 480 presne
a opakovateľne meria:

 • lesk pod 20, 60 & 85°,
  odrazivosť % & Haze
 • 1 meranie/sekundupre
  všetky uhly v štand. režime
 • 10 meraní/sekundu pre všetky
  uhly v režime snímania

Robustný

Navrhnutý pre prácu v teréne

Kryt batérií

2 x AA batérie pre
50 000+ meraní. Možno použiť
nabíjacie batérie